Zebrania z rodzicami 

Zebrania z rodzicami w dniach 20 – 22 maja  2024 r. godz. 17.30  Klasa/Grupa Dzień Sala   0 A   21 maja   35   0 B   22 maja   38   0 C   22 maja   18   I A   20 maja   51   I B   20 maja   55  …

Program “Gdynia na fali”

08.05.2024 r. nasi uczniowie z klasy II b i II c wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Gdynia na fali”. Podczas spotkania w Marinie Gdynia dzieci poznały główne miejsca w marinie. Dowiedziały się sporo o bezpieczeństwie nad wodą i właściwym zachowaniu na plaży. Dzieci  wysłuchały opowieści o historii polskiego żeglarstwa i najważniejszych postaciach z nią związanych. Odwiedziły również jacht klub,…

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą: – w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej  wiadomości  listy dzieci przyjętych  i  listy  dzieci  nieprzyjętych  wnioskować  do  komisji  rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica. – w terminie…

WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych (zerówek) są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2024-04-25 godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Szkolny apel

17 kwietnia 2024 r. odbył się apel, podczas którego zostały wręczone dyplomy oraz nagrody za udział uczniów w różnych konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Więcej zdjęć