Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odnowienia świetlicy szkolnej. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów, którzy zadbali o niezbędne materiały: Firmie “KLAR”Tomasz Bujak, Tomasz Lewandowski Spółka Jawna oraz niezawodnym Państwu Hannie i Józefowi Porębom. Malowanie wykonał nasz Pan Jarek z pomocą Pana Waldka i Pana Henia z przedszkola. Dziękujemy też…

List wiceprezydenta B.Bartoszewicza do rodziców klas I-III

Rodzice uczniów gdyńskich szkół klas I-III Szanowni Państwo, 13 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że uruchamia stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Już od najbliższego poniedziałku, 25 maja będzie możliwe przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas IIII szkół podstawowych. Ostateczną decyzją o otwarciu placówek i trybie ich pracy pozostawiono samorządom. Dla Gdyni…

Propozycja nauczycieli świetlicy do realizacji zajęć z dziećmi.

W związku z zaistniałą sytuacją (szkoła zamknięta z powodu zagrożenia epidemiologicznego) nauczyciele świetlicy przygotowali tematyczne propozycje, które będą stopniowo aktualizowane. W celu zapoznania się z proponowanymi materiałami należy kliknąć poniższy link. Propozycja świetlicowych zajęć dla dzieci Galeria prac dzieci, które powstają w odpowiedzi na propozycje nauczycieli świetlicy do zdalnej pracy.

Rodzinny konkurs plastyczny “Palma Wielkanocna”

Z powodu przedłużającej się przerwy w zajęciach (zamknięta szkoła) termin składania prac konkursowych: “Palma Wielkanocna” zostaje wydłużony. Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie może dostarczyć Palmę po wznowieniu zajęć w szkole (nawet, jeśli będzie to po Świętach Wielkiej Nocy). Zachęcam do wykorzystania wolnego czasu na zajęcia manualne. Życzę owocnej pracy. Organizatorka konkursu: Urszula Wawer