na brązowym tle w biało - żółtych kwiatach kolorowe pisanki i napis Heappy Easter

Konkurs językowo – plastyczny pt. Easter Card Competition

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWO-TECHNICZNEGO „Easter card competition” Organizator: Adriana Kozieł – nauczyciel języka angielskiego  Cel konkursu:  − Kształtowanie postaw technicznych. − Praca z materiałami naturalnymi.  − Rozwijanie kreatywności i wyobraźni. − Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa w języku angielskim. − Pogłębianie wiedzy o kulturze i tradycjach krajów anglojęzycznych. Zasady konkursu  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa…