Zebrania z rodzicami

Na zebrania wchodzimy odpowiednimi wejściami do wyznaczonych miejsc. Na zebranie przychodzi tylko jeden rodzic od dziecka. Obowiązkowa jest ochrona twarzy (maseczka, przyłbica) i zdezynfekowane przy wejściu ręce. Pamiętamy o zachowaniu dystansu społecznego. O szczegółach poinformują Państwa mailowo wychowawcy klas. Jeśli ktoś zmienił adres poczty mailowej lub nie podał go do tej pory, prosimy to jak…

Zebrania z rodzicami klas I i zerówek

Szanowni Państwo, ze względu na to, że nowy rok szkolny zaczynamy jednak inaczej niż zwykle, postanowiliśmy spotkać się z Wami jeszcze przed rozpoczęciem roku, aby przedstawić Państwu, jak będzie wyglądała organizacja w szkole w związku z reżimem sanitarnym dotyczącym COVID-19. Wspólnie musimy trochę przygotować dzieci do nowej sytuacji, szczególnie, że niektóre z nich będą u…

Zebrania z rodzicami

W dniach 29 i 30 stycznia 2020 r. zapraszamy Państwa na spotkania z wychowawcami podsumowujące naszą pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo w zakładce “Wydarzenia” i na tablicy ogłoszeń dla rodziców przy wejściu do szkoły.

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo! Kierując się troską o dobro Państwa dzieci, a w szczególności o ich bezpieczeństwo, zapraszamy na spotkanie w dniu 30 maja 2019 r. o godzinie 17.30 w świetlicy szkolnej, na którym przedstawione zostaną podejmowane przez szkołę działania. Chętnie poznamy również Państwa opinie w zakresie podnoszenia poczucia bezpieczeństwa naszych wychowanków. Dyrektor ZWE nr 1 w…