Zebrania z rodzicami

W dniach 29 i 30 stycznia 2020 r. zapraszamy Państwa na spotkania z wychowawcami podsumowujące naszą pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo w zakładce “Wydarzenia” i na tablicy ogłoszeń dla rodziców przy wejściu do szkoły.

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo! Kierując się troską o dobro Państwa dzieci, a w szczególności o ich bezpieczeństwo, zapraszamy na spotkanie w dniu 30 maja 2019 r. o godzinie 17.30 w świetlicy szkolnej, na którym przedstawione zostaną podejmowane przez szkołę działania. Chętnie poznamy również Państwa opinie w zakresie podnoszenia poczucia bezpieczeństwa naszych wychowanków. Dyrektor ZWE nr 1 w…