Rada Rodziców reprezentuje rodziców oraz uczniów w codziennych sprawach.

konto bankowe
Bank Pekao S.A.
64 1240 1242 1111 0010 0067 0831