Rada Rodziców reprezentuje rodziców oraz uczniów w codziennych sprawach.