nauczyciel wspomagający I b
pedagog specjalny

Nauczyciel wspomagający

nauczyciel wspomagający I c

Nauczyciel wspomagający

wychowawczyni świetlicy

Nauczyciel świetlicy

psycholog

machm@zwe1.edu.gdynia.pl

wychowawczyni grupy 0 a

Nauczyciel wychowania przedszkolnego kraszewskam@zwe1.edu.gdynia.pl

Surdotyflopedagog grabowskastosika@zwe1.edu.gdynia.pl

wychowawczyni klasy I a

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej winiarczykmadejskaa@zwe1.edu.gdynia.pl

wychowawczyni świetlicy

Nauczyciel świetlicy szostakalbertowicza@zwe1.edu.gdynia.pl

kierownik świetlicy

Nauczyciel świetlicy pajdakk@zwe1.edu.gdynia.pl

wychowawczyni grupy 0 c

Nauczyciel wychowania przedszkolnego szymanowska-nochd@zwe1.edu.gdynia.pl