Szanowni Rodzice,

W przypadku zdalnego nauczania informujemy, iż:

  1. Lekcje będą się odbywać online na platformie Microsoft Teams 365.
  2. Kontakt z rodzicami odbywać się będzie z wykorzystaniem wypracowanych wcześniej kanałów komunikacji.
  3. Nauczyciele będą monitorować postępy dzieci w trakcie kształcenia na odległość.
  4. Ocenianie odbywać się będzie w formie informacji zwrotnej, polegającej na docenianiu wkładu pracy dziecka, jego zaangażowaniu, włożonym wysiłku, chęci do pracy.
  5. Na stronie internetowej w zakładce “Świetlica” można będzie znaleźć materiały dodatkowe do ewentualnego wykorzystania przez dzieci i ich rodziców w wolnym czasie.
  6. Pedagog i psycholog służy wsparciem dla dzieci i rodziców, a przygotowywane przez siebie materiały umieszcza na stronie internetowej.
  7. Prosimy, aby kontakty z nauczycielami odbywały się w dni robocze od 8.00 do 16.00 i w tych godzinach udzielane będą konsultacje telefoniczne, drogą mailową lub w wypracowany z Państwem sposób.

O szczegółach zdalnego nauczania poinformują Państwa wychowawcy.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wytrwałości w wykonywaniu zadań stojących przed nami. Troszczcie się o zdrowie swoje i najbliższych. W tych trudnych chwilach nie zapominajcie również o podtrzymywaniu dobrych relacji w Waszych rodzinach.