Szanowni Rodzice,

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN rozpoczynamy obowiązkowe kształcenie na odległość. Wszyscy dopiero się tego uczymy. Mamy prawo popełniać błędy, cały czas szukamy najlepszych rozwiązań. Okazujmy sobie nawzajem cierpliwość i zrozumienie.
W ostatnim czasie wspólnie wypracowaliśmy optymalne sposoby realizacji podstawy programowej. Staraliśmy się jak najbardziej dopasować je do naszych i Państwa możliwości.
Informujemy, iż:

  1. Kontakt z rodzicami odbywać się będzie z wykorzystaniem wypracowanych wcześniej kanałów komunikacji.
  2. Materiały przekazywane rodzicom do realizacji w warunkach domowych najczęściej będą składać się z dwóch części: obowiązkowej, ograniczonej do niezbędnego minimum (dostosowane do możliwości wszystkich dzieci, warunków domowych, ograniczeń czasowych rodziców itp.,) i dodatkowej – dla dzieci chętnych.
  3. Prosimy przesyłać nauczycielom informacje, czy wysłane materiały trafiają do każdego dziecka.
  4. Nauczyciele będą monitorować postępy dzieci w trakcie kształcenia na odległość.
  5. Ocenianie odbywać się będzie tylko w formie informacji zwrotnej, polegającej na docenianiu wkładu pracy dziecka, jego zaangażowaniu, włożonym wysiłku, chęci do pracy.
  6. Na stronie internetowej można będzie znaleźć materiały dodatkowe do ewentualnego wykorzystania przez dzieci i ich rodziców.
  7. Pedagog służy wsparciem dla dzieci i rodziców, a przygotowywane przez siebie materiały umieszcza na stronie internetowej.
  8. Prosimy, aby kontakty z nauczycielami odbywały się w dni robocze od 8.00 do 16.00 i w tych godzinach udzielane będą konsultacje telefoniczne, drogą mailową lub w wypracowany z Państwem sposób.


O szczegółach kształcenia na odległość poinformują Państwa wychowawcy.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy wytrwałości w wykonywaniu zadań stojących przed nami. Troszczcie się o zdrowie swoje i najbliższych. W tych trudnych chwilach nie zapominajcie również o podtrzymywaniu dobrych relacji w Waszych rodzinach.

Renata Pawlak
Dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1