OBIADY ZA GRUDZIEŃ 2021 r.

płatność do 25 LISTOPADA 2021 r.

Ze względu na roczne rozliczenie obiadów proszę wpłacać za grudzień dokładnie według indywidualnych wyliczeń wpłat podanych poniżej. W miesiącu grudniu 2021 r. nie będzie wpłat na konto za styczeń 2022 r. Wpłaty za styczeń 2022 r. będą możliwe w pierwszych dniach nowego roku tzn. 01.01.2022 r. – 05.01.2022 r.  (kwota za styczeń 2022 r. będzie podana na stronie internetowej szkoły i na fb).

16 dni żywieniowych x 4,00 zł = 64,00 zł

OD PAŹDZIERNIKA INDYWIDUALNE WYLICZENIA PŁATNOŚCI PODAWANE SĄ PONIŻEJ

ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

  • Wpłaty za obiady na nowy miesiąc należy uiścić do 25 dnia miesiąca poprzedzającego żywienie.
  • Koszt jednego obiadu wynosi 4 zł.
  • Numer konta do wpłat za obiady: 53 1440 1026 0000 0000 1397 0076
  • W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko, klasę dziecka, miesiąc, którego dotyczy wpłata.   
  • Jeśli wpłata nie zostanie zaksięgowana na szkolnym koncie obiadowym w wyznaczonym terminie, to dziecko nie może korzystać z żywienia w danym miesiącu, a płatność przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
  • Informacje o zbliżających się płatnościach na obiady podajemy trzy dni przed wyznaczonym terminem na stronie internetowej szkoły.
  • W razie wątpliwości dotyczących płatności za obiady prosimy kontaktować się telefonicznie  58 629-06-48 z intendentem szkoły.
  • Odpisy za obiady zostają naliczone tylko po zgłoszeniu nieobecności dziecka, najpóźniej  do godziny 9.00 danego dnia bezpośrednio do pani intendentki – telefonicznie 58 629-06-48 lub mailowo intendentsp45@zwe1.edu.gdynia.pl
  • W przypadku rezygnacji z korzystania z obiadów z jednego lub kilku miesięcy należy złożyć pisemne oświadczenie (wzór do pobrania poniżej lub w zakładce druki) i przesłać mailowo intendentsp45@zwe1.edu.gdynia.pl do pani intendentki do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.  

                                            Dziękujemy za terminowe wpłaty na obiady.

Indywidualne wyliczenia wpłat za obiady – GRUDZIEŃ 2021 r.