Komunikatu dot. ZMIANY SPOSOBU POTWIERDZANIA WOLI

W dniach 5 – 15.06.2020 r. będziecie Państwo mogli dokonywać potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w naszej szkole. Może się to odbywać w obecnych warunkach epidemiologicznych ELEKTRONICZNIE, a dokumenty w formie papierowej dostarczyć później, jak będzie to już możliwe. Drugą możliwością jest włożenie potwierdzenia woli do koperty i wrzucenie jej do skrzynki przed wejściem do szkoły.