Potwierdzenie woli (dotyczy dzieci spoza rejonu szkoły).

W dniach od 10.05.23 do 15.05.23 należy złożyć pisemne oświadczenie potwierdzenia woli. Niedostarczenie dokumentu w terminie będzie skutkować nieprzyjęciem dziecka do klasy pierwszej.