W terminie od 26.05.21 do 31.05.21  należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej. Druk można pobrać poniżej. Podpisany dokument należy przesłać skanem na adres: sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl lub złożyć w placówce. Niepodpisanie i niedostarczenie  dokumentu we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.