Nauczyciel wspomagający

czoskaa@zwe1.edu.gdynia.pl

Jestem absolwentką kilku kierunków studiów pedagogicznych: „Pedagogika społeczno – opiekuńcza i praca socjalna”, „Psychopedagogika”, „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna” oraz „Oligofrenopedagogika”.

Ukończyłam także wiele ważnych i przydatnych w mojej pracy szkoleń m.in: „Terapię SI. Asystent/cień ucznia z Autyzmem i ZA” oraz „Behawioralne metody pracy z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu”.

Do moich zainteresowań należą: pedagogika specjalna, psychologia i sport.

“Poddając się pasji, nie jesteś ani samotnym, ani przegranym”.