W roku 2020/21 planujemy włączyć się do następujących akcji edukacyjnych:

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI – 15 września
„NIE JEST KOLOROWO” NA RZECZ DZIECI Z KRESÓW – październik
„#MINUTA DLA SM” (dzień pomarańczowy) – październik
„#SZKOŁA PAMIĘTA” – listopad
„#SZKOŁA DO HYMNU” – listopad
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF ( dzień niebieski) – 20 listopada
ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA – 25 listopada
„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” – grudzień
„IDĄ ŚWIĘTA, NIECH O SENIORZE KTOŚ PAMIĘTA” – grudzień
AKCJE CHARYTATYWNE NA RZECZ HOSPICJUM DZIECIĘCEGO „BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ” – przekazywanie darów rzeczowych (wg potrzeb), a na koniec roku szkolnego akcja „Zamiast kwiatka, niosę pomoc”
ŚWIĄTECZNA AKCJA CHARYTATYWNA przekazania podarunków dla dzieci i młodzieży z Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gdyni – grudzień
AKCJA CHARYTATYWNA DLA GDYŃSKIEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT “CIAPKOWO”
AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ MISJI W TANZANII
GDYNIA NA FALI – marzec MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZADAWANIA PYTAŃ – na zajęciach języka angielskiego “ODPROWADZAM SAM” – edycja wiosenna

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI – przez cały rok szkolny
WARSZTATY CZYTELNICZE
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE z pedagogiem szkolnym
ZAJĘCIA OTWARTE z udziałem rodziców – w klasach
CELEBROWANIE UROCZYSTOŚCI, ŚWIĄT I WAŻNYCH WYDARZEŃ w klasach i w szkole