Realizujemy w szkole następujące innowacje:

rok szkolny 2021/2022

– „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”- międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

– „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” – projekt wspierający rozwój emocjonalny uczniów. Jest przeznaczony dla dzieci z klas II-III.

– „Plastek i jego zaczarowane pudełko”- projekt dla uczniów kl.I B, polegający na planowaniu i wykonywaniu eksperymentów dotyczących miedzy innymi prostych obserwacji zjawisk przyrodniczych.

rok szkolny 2020/2021

Elementy oceniania kształtującego – zastąpienie oceny wyrażonej stopniem informacją zwrotną ustną i pisemną – realizowana w klasach I-III na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

“Godziny wychowawcze ze Światem” organizowane przez PAH – realizowana w ramach zajęć etyki w klasach: Ic, IId, IIIa, IIIb

“Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”- realizowana w klasie Ia