Realizujemy w szkole następujące innowacje:

rok szkolny 2021/2022

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”– międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” – projekt wspierający rozwój emocjonalny uczniów. Jest przeznaczony dla dzieci z klas II-III.

„Plastek i jego zaczarowane pudełko”– projekt dla uczniów kl.I B, polegający na planowaniu i wykonywaniu eksperymentów dotyczących miedzy innymi prostych obserwacji zjawisk przyrodniczych.

„Mali odkrywcy. Jak zapisać się w historii świata?” – uczestnicy innowacji, uczniowie klasy II a, dowiedzą się jak odkrycia i dawne zwyczaje wpływają na nas dzisiaj, nauczą się pracować indywidualnie i zespołowo oraz jak odczytywać i integrować emocje, bez dzielenia ich na dobre i złe.

„Podziel się pasją” – projekt skierowany do uczniów klasy I a i I b, podczas którego rodzice dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami oraz inspirują je do wartościowego wykorzystania wolnego czasu. 

„Pociągiem do Krainy Wiedzy” – projekt realizowany w klasie II b. Uczniowie realizują zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne i polonistyczne.

rok szkolny 2020/2021

Elementy oceniania kształtującego – zastąpienie oceny wyrażonej stopniem informacją zwrotną ustną i pisemną – realizowana w klasach I-III na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

“Godziny wychowawcze ze Światem” organizowane przez PAH – realizowana w ramach zajęć etyki w klasach: Ic, IId, IIIa, IIIb

“Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”- realizowana w klasie Ia