W związku z panującą obecnie sytuacją sanitarno-epidemiologiczną i procedurami obowiązującymi na terenie szkoły, informujemy, że na konsultacje w wyznaczone dni trzeba się umówić wcześniej z nauczycielem. Można to zrobić mailowo. Adresy poczty służbowej wszystkich nauczycieli znajdują się w zakładce “Grono pedagogiczne”. Na umówione konsultacje można wejść do szkoły tylko posiadając ochronę ust i nosa i mając zdezynfekowane ręce. Konsultacje mogą odbywać się także w formie online na platformie Teams, po wcześniejszym umówieniu się.