SKŁAD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2020/20221

KLASA IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA
0 A Monika Puchalska wiceprzewodnicząca
0 B Katarzyna Kowalska skarbnik
0 C Elżbieta Świercz-Urbaniak członek
I A Aleksandra Wołąkiewicz komisja rewizyjna
I B Joanna Szwajkowska członek
I C Lilianna Gołaszewska przewodnicząca
II A Beata Szlachcikowska komisja skrutacyjna
II B Katarzyna Kielarska komisja skrutacyjna
II C Magdalena Czapiewska sekretarz
II D Kamila Stachewicz komisja rewizyjna
III A Aleksandra Steinke członek
III B Aneta Marczak członek