SKŁAD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2019/2020

KLASA PRZEDSTAWICIEL KLASY W RADZIE RODZICÓW FUNKCJA
0 A Aleksandra Wołąkiewicz
0 B Joanna Szwajkowska
0 C Lilianna Gołaszewska zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
I A Beata Szlachcikowska
I B   Katarzyna Kielarska skarbnik Rady Rodziców
I C Magdalena Czapiewska sekretarz Rady Rodziców
I D Martyna Siniecka
II A Aleksandra Steinke
II B Aneta Marczak
III A Marcin Bogdan
III B Anna Brzeska-Cupisz przewodnicząca Rady Rodziców