SKŁAD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca – Justyna Przyjemska ( gr. 0 d )
Zastępca przewodniczącej – Anna Brzeska-Cupisz ( kl. II b )
Skarbnik – Anna Kozłowska ( kl. I a )
Sekretarz – Izabela Charun ( kl. III a )

Beata Szlachcikowska ( gr. 0 a )
Marzena Friedel-Pawłowska ( gr. 0 b )
Magdalena Czapiewska (gr. 0 c )
Aneta Marczak ( kl. I b )
Marcin Bogdan ( kl. II a )

konto bankowe
Bank Pekao S.A.
64 1240 1242 1111 0010 0067 0831