W tym roku realizujemy następujące programy i projekty edukacyjne:

  • program sportowo-zdrowotny @Wgraj się – klasy II w ramach wychowania fizycznego