W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy następujące programy i projekty edukacyjne:

  • Program sportowo-zdrowotny @Wgraj się – klasy I- III w ramach 1 godziny wychowania fizycznego
  1. Prace plastyczne wykonane podczas projektu cz.1
  2. Prace plastyczne wykonane podczas projektu cz.2

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy następujące programy i projekty edukacyjne:

  • program sportowo-zdrowotny @Wgraj się – klasy II w ramach wychowania fizycznego