WEJŚCIE GŁÓWNE

RANO:

dzieci z grup zerowych

  dla dzieci ze świetlicy,

  dla dzieci z klas : I – II

PO POŁUDNIU:

dla dzieci z grup zerowych

  dla dzieci ze świetlicy

  dla dzieci, które kończą lekcje o 16.00 z klasy I – II

WEJŚCIE BOCZNE

RANO:

dla dzieci z klas: III

PO POŁUDNIU:

dla dzieci, które kończą  lekcje o 16.00 z klas III