Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole będzie prowadzona drogą elektroniczną. Strona do logowania – www.gdynia.pl/rekrutacja

Komunikatu dot. ZMIANY SPOSOBU POTWIERDZANIA WOLI

Od dnia 25.03.2020 r. od godziny 15.00 będziecie Państwo mogli sprawdzić w systemie rekrutacji czy Wasze dziecko zakwalifikowało się do naszego oddziału przedszkolnego.

Rodzic, który logował się w tym roku w systemie, sprawdzając wyniki rekrutacji, będzie miał możliwość  potwierdzenia woli zapisu dziecka ELEKTRONICZNIE do 31 marca 2020 r., a dokumenty w formie papierowej dostarczy  później, jak będzie to już możliwe. Do tego czasu prosimy nie przychodzić osobiście do placówki.  

Komunikat dot. terminów ODWOŁAŃ

podstawa prawna – art. 158 ust.  6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe

               PROCEDURA ODWOŁAWCZA (od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych (czyli od 9-15 kwietnia 2020 r.), rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia (tylko elektronicznie w postaci maila, skanu).

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica (tylko elektronicznie w postaci maila, skanu).

2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (tylko elektronicznie w postaci maila, skanu).

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania (tylko elektronicznie w postaci maila, skanu) .