REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ

W związku z zaistniałą sytuacją – zamknięta szkoła z powodu pandemii, rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu „Wielkanocne jajko” nastąpi po wznowieniu zajęć w szkole.  Organizatorzy konkursu – nauczyciele świetlicy.