Szkolnym psychologiem jest Mgr Marlena Mach.
(gabinet – sala nr 16)

godziny pracy
poniedziałek – 12:30 – 16:00
wtorek 9:00 – 15:30
środa 7:00 – 15.00
czwartek 8:30 – 13:30
piątek –

Jakie są zadania Pedagoga i Psychologa Szkolnego?

• udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
• współpraca z rodzinami uczniów.
• dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
• współuczestnictwo w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły.
• organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególnie trudną sytuację materialną.
• odpowiadanie za rozpoznawanie potrzeb uczniów, koordynowanie pracą zespołów analizujących i określających potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami i obowiązującym w szkole systemem organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
• współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
• opieka nad Samorządem Szkolnym

Fakt-1-zakaz-korzystania-z-komórek
Mit-2-wielokrotne-czytanie