Zebrania z rodzicami

W dniach 29 i 30 stycznia 2020 r. zapraszamy Państwa na spotkania z wychowawcami podsumowujące naszą pracę w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020. Szczegółowy harmonogram znajdziecie Państwo w zakładce “Wydarzenia” i na tablicy ogłoszeń dla rodziców przy wejściu do szkoły.