Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odnowienia świetlicy szkolnej. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów, którzy zadbali o niezbędne materiały: Firmie “KLAR”Tomasz Bujak, Tomasz Lewandowski Spółka Jawna oraz niezawodnym Państwu Hannie i Józefowi Porębom. Malowanie wykonał nasz Pan Jarek z pomocą Pana Waldka i Pana Henia z przedszkola. Dziękujemy też…