Kartka świąteczna dla „Drogiej Pani Babci, Drogiego Pana Dziadka…”

Przystępujemy do pięknej akcji świątecznej, której organizatorem jest Wydział Polityki Rodzinnej w Urzędzie Miasta Gdyni. Polega ona na napisaniu przez dzieci życzeń na kartce świątecznej (zakupionej lub wykonanej przez nich samodzielnie) lub listu włożonego do koperty rozpoczynając od słów „Droga Pani Babciu …” lub „Drogi Panie Dziadku …”. Karta lub list mają być życzeniami świątecznymi…

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odnowienia świetlicy szkolnej. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów, którzy zadbali o niezbędne materiały: Firmie “KLAR”Tomasz Bujak, Tomasz Lewandowski Spółka Jawna oraz niezawodnym Państwu Hannie i Józefowi Porębom. Malowanie wykonał nasz Pan Jarek z pomocą Pana Waldka i Pana Henia z przedszkola. Dziękujemy też…