Ogólne zasady obowiązujące od września

Przedstawiamy ogólne zasady obowiązujące w naszej szkole od września dostosowane do wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem COVID-19. Szczegóły dotyczące pobytu dzieci w szkole zostaną przekazane na zebraniach przez wychowawców. W najbliższym czasie opublikujemy na stronie internetowej aktualne szkolne “Procedury bezpieczeństwa w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19…