Aktualizacja procedur bezpieczeństwa

Po analizie dokonanych obserwacji wypracowanych zasad bezpieczeństwa w czasie pierwszych dni nauki szkolnej, zdecydowaliśmy się wprowadzić od 7 września 2020 r. nakaz noszenia maseczek/przyłbic w przestrzeniach wspólnych, z wyłączeniem sal lekcyjnych i świetlicy. Na korytarzach szkolnych, szczególnie w czasie rozpoczynania i kończenia zajęć, spotyka się największa grupa dzieci. Należy więc zminimalizować ryzyko potencjalnego zarażenia wśród…

Zebrania z rodzicami

Na zebrania wchodzimy odpowiednimi wejściami do wyznaczonych miejsc. Na zebranie przychodzi tylko jeden rodzic od dziecka. Obowiązkowa jest ochrona twarzy (maseczka, przyłbica) i zdezynfekowane przy wejściu ręce. Pamiętamy o zachowaniu dystansu społecznego. O szczegółach poinformują Państwa mailowo wychowawcy klas. Jeśli ktoś zmienił adres poczty mailowej lub nie podał go do tej pory, prosimy to jak…

Ogólne zasady obowiązujące od września

Przedstawiamy ogólne zasady obowiązujące w naszej szkole od września dostosowane do wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem COVID-19. Szczegóły dotyczące pobytu dzieci w szkole zostaną przekazane na zebraniach przez wychowawców. W najbliższym czasie opublikujemy na stronie internetowej aktualne szkolne “Procedury bezpieczeństwa w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się we wtorek  1 września 2020 r. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany COVID-19, będzie ona przebiegała nieco inaczej niż w ubiegłych latach. Do szkoły wchodzą tylko dzieci wyznaczonym wejściem. Przy drzwiach odbiorą je wychowawczynie, one też po krótkim spotkaniu z dziećmi odprowadzą je do Państwa do tego samego wyjścia. W…

Zebrania z rodzicami klas I i zerówek

Szanowni Państwo, ze względu na to, że nowy rok szkolny zaczynamy jednak inaczej niż zwykle, postanowiliśmy spotkać się z Wami jeszcze przed rozpoczęciem roku, aby przedstawić Państwu, jak będzie wyglądała organizacja w szkole w związku z reżimem sanitarnym dotyczącym COVID-19. Wspólnie musimy trochę przygotować dzieci do nowej sytuacji, szczególnie, że niektóre z nich będą u…

Zamknięta szkoła

W piątek 14 sierpnia 2020 r. szkoła będzie nieczynna zgodnie z zarządzeniem dyrektora. Jest to dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15.08.2020 r. Już w poniedziałek wracamy do normalnego wakacyjnego trybu pracy.

Niosę pomoc dla hospicjum

Szanowni Rodzice! Przyjaciele Szkoły! Tradycją naszą już od kilku dobrych lat jest to, że w dniu zakończenia roku szkolnego staramy się razem z Państwem wesprzeć finansowo gdyńskie hospicjum dziecięce BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ. W tym roku, mimo iż ten dzień nie będzie taki jak zwykle z powodu pandemii koronawirusa, nie chcemy zapomnieć o tych małych chorych dzieciach.…

Kolejny etap rekrutacji do klasy I

5 czerwca 2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji zostaną wywieszone listy dzieci, które zakwalifikowały się do naszej szkoły. Będzie się można z nimi zapoznać w przedsionku szkoły, na wewnętrznym oknie portierni. Proszę pamiętać, że wchodząc do budynku szkoły trzeba założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce. Kolejnym etapem rekrutacji jest złożenie pisemnego potwierdzenia…

List wiceprezydenta B.Bartoszewicza do rodziców klas I-III

Rodzice uczniów gdyńskich szkół klas I-III Szanowni Państwo, 13 maja Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że uruchamia stopniowy powrót do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Już od najbliższego poniedziałku, 25 maja będzie możliwe przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas IIII szkół podstawowych. Ostateczną decyzją o otwarciu placówek i trybie ich pracy pozostawiono samorządom. Dla Gdyni…