Aktualizacja procedur bezpieczeństwa

Po analizie dokonanych obserwacji wypracowanych zasad bezpieczeństwa w czasie pierwszych dni nauki szkolnej, zdecydowaliśmy się wprowadzić od 7 września 2020 r. nakaz noszenia maseczek/przyłbic w przestrzeniach wspólnych, z wyłączeniem sal lekcyjnych i świetlicy. Na korytarzach szkolnych, szczególnie w czasie rozpoczynania i kończenia zajęć, spotyka się największa grupa dzieci. Należy więc zminimalizować ryzyko potencjalnego zarażenia wśród…