Zarządzenie w sprawie kalendarza dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 2019/20.

Szanowni Państwo! Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców propozycji rady pedagogicznej ustala się, zgodnie z zarządzeniem dyrektora, dni: 31 października 2019 r. 20 grudnia 2019 r. 2 stycznia 2020 r. 3 stycznia 2020 r. 7 lutego 2020 r. 12 czerwca 2020 r. jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr…