Dyrektor 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

dyrektor@zwe1.edu.gdynia.pl

Zanim zostałam dyrektorem przez dziesięć lat pełniłam funkcję wicedyrektora szkoły. Doskonale znam środowisko naszych uczniów, ponieważ w szkole pracuję od 1993 r. Nie jest mi obojętny los młodego pokolenia i czuję, że mogę coś dla niego zrobić. Szkoła i przedszkole są dla mnie wyzwaniem, dają możliwości bycia aktywnym i kreatywnym.

Uwielbiam podróże, wolny czas lubię spędzać z rodziną, wypoczywam podczas szydełkowania, chociaż na to zwykle nie starcza mi czasu, lubię dobrą polską komedię , a także samotne chodzenie z kijkami.

Moją dewizą życiową są słowa Alberta Einsteina „Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia”.